Останні статті
Шакірзанова Ж.Р., Ан...
Шакірзанова Ж.Р. Збі...
Шакірзанова Ж.Р., По...
Шакірзанова Ж.Р., По...
Шакірзанова Ж.Р., Бо...
Мы в социальных сетях:
Методология и организация научных исследований
X

Модуль 2.

Тема: Технологія наукових досліджень та оприлюднення результатів

Тематика питань тестової контрольної роботи

  1. Теоретичні, емпіричні та експериментальні задачі у науковому дослідженні.
  2. Порядок виконання етапів науково-дослідної роботи (НДР)
  3. Види наукових зібрань для обміну науковою інформацією (наради, симпозіуми, конференції, з’їзди тощо).
  4. Первинні та вторинні документи.
  5. Види наукових та науково-методичних документів: монографії, статті, автореферати, дисертації, тези та ін.
  6. Види та принципи організації читацьких каталогів в бібліотеці.
  7. Види реферування та наукові огляди (реферати, анотації, резюме, рецензії тощо).
  8. Види бібліографічних посилань та оформлення згідно ДСТУ.
  9. Складові частини звіту з науково-дослідної роботи (реферат, вступна частина, основна частина, висновки, додатки та ін.).

Література

1. Хоменко Г.В., Бондаренко В.М. Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій. – Одеса: ТЕС, 2010. -91 с. (есть в библиотеке ОДЕКУ).

2.Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф,2002.- 128 c.

http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html

3. Огурцов А.Н. Основы научных исследований : Учеб.-метод. пособие. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с. – На рус. яз.

4. Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

5. Інформація та документація. БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання. ДСТУ 8302:2015. Київ ДП «УкрНДНЦ» 2016.

X
X

Академічна група

Прізвище, ім"я та по-батькові

Баллы

Баллы (%)

Мг1

Хмельницкая Дарья Юрьевна

11 / 25

44

МНЗ1а

Думенко Вероніка Володимирівна

12 / 25

48

МНЗ-1а

Журавская Кристина Владимировна

10 / 25

40

МО-1

Стрельцов Дмитрий Владимирович

10 / 25

40

МН31мк

Чихун Єлизавета Володимирівна

17 / 25

68

МГ-1

Найда Сергій Сергійович

23 / 25

92

МНЗ1Г

Довгалюк Дмитро Сергійович

13 / 25

52

МГ-1

Майборода Анастасія Анатоліївна

23 / 25

92

МНЗ1п

Стойнов Іван Георгійович

19 / 25

76

МГ-1

Рудика Анна Миколаївна

23 / 25

92

МНЗ1МК

Шевчук Мария Петровна

18 / 25

72

МНЗ1-МК

Інтролігатор Олена Андріївна

19 / 25

76

МН31мк

Юр"єва Анастасія Юріївна

19 / 25

76

МНЗ 1МК

Келя Вячеслав Аркадійович

25 / 25

100

МГ-1

Дорош Кристина Олександрівна

25 / 25

100

Мг-1

Рыженко Евгений Александрович

9 / 25

36

МНЗ1а

Кушнір Ярослав Олегович

10 / 25

40

МНЗ1мк

Звягинцева Елена Анатольевна

15 / 25

60

МГ-1

Ємельянов Іван Андрійовий

23 / 25

92

МНЗ1г

Данилов Андрей Юрьевич

20 / 25

80

МНЗ-51

Прокофьева Ирина Георгиевна

23 / 25

92

МНЗ1мк

Звягинцева Елена Анатольевна

25 / 25

100

МВ-1

Дімова Вероніка Дмитрівна

18 / 25

72

МНЗ-1МК

Плотников Денис Александрович

15 / 25

60

Мнз1г

Журавльов Дмитро

13 / 25

52

мнз1-мк

Засядько Костянтин Володтмирович

13 / 25

52

МВ-1

Шевченко Віталій Вікторович

14 / 25

56

МНЗ1мк

Середюк Світлана Леонідівна

23 / 25

92

Го-43

Анчербак Дмитрий Русланович

19 / 25

76

МВ-1

Філіппова Валерія Володимирівна

24 / 25

96

МНЗ-1а

Мельник Інна Юріївна

17 / 25

68

МНЗ-1Г

Штокайло Роман Богданович

22 / 25

88

МНЗ-1МК

Халупа Дмитро Вікторович

22 / 25

88

МГ-1

Каштанов Юрій Дмитрович

18 / 25

72

МГ-1

Ярошенко Анастасія Олександрівна

19 / 25

76

МО 1

Креминский Александр Борисович

23 / 25

92

МГ-1

Мартинюк Максим Олегович

19 / 25

76

МНЗ-1А

Гончарук Іван Миколайович

18 / 25

72

МГ - 1

Кошева Ірина Віталіївна

18 / 25

72

МНЗ1мк

Шмаюн Віталій Володимирович

22 / 25

88

МНЗ-1мк

Савельева Екатерина Андреевна

19 / 25

76

МГ-1

Стасюк Людмила Вікторівна

16 / 25

64

МН31г

Гресько Віолета Костянтинівна

16 / 25

64

МНЗ 1 мк

Вершок Тетяна Олександрівна

19 / 25

76

МГ-1

Семеняга Павло Сергійович

16 / 25

64

МО-1

Тиченко Аліна Вікторівна

21 / 25

84

МНЗ-1А

Гончару Іван Миколайович

0 / 25

0

МНЗ-1А

Єрмоленко Катерина Віталіївна

20 / 25

80

МНЗ-1а

Панасюк Анастасія Анатоліївна

20 / 25

80

мнз 1г

Лопушняк Виктор Сергеевич

19 / 25

76

МГ-1

Гук Назар Анатолійович

19 / 25

76

МО-1

Булда Дарья Владимировна

19 / 25

76

МНЗ-1Г

Сташенко Олексій Олександрович

21 / 25

84

МВ-1

Пепеляшков Сергій Сергійович

19 / 25

76

Мнз1г

Богданевич Людмила Анатольевна

16 / 25

64

МНЗ1г

Пихтін Дмитро Сергійович

20 / 25

80

Мнз1мк

Разуева Александра Юрьевна

20 / 25

80

мнз1-а

станева анастасия валерьевна

16 / 25

64

МНЗ_Мк 51

Маковийчук Артем яБорисович

18 / 25

72

МНЗ1-а

Маймеско Віктор Вячеславович

17 / 25

68

X
X
Академічна група Прізвище, ім'я та по-батькові Баллы Баллы (%)
Магістер Засядько Костянтин Володимирович 10 / 25 40
Магістри Данілов Андрій Юрійович 10 / 25 40
МВ-1 Філіппова Валерія Володимирівна 23 / 25 92
МВ-1 Дімова Вероника Дмитрівна 16 / 25 64
МВ-1 Пастух Ігор Петрович 5 / 25 20
МВ-1 Пепеляшков Сергій Сергійович 21 / 25 84
МВ-1 Кунева Иванна Олеговна 16 / 25 64
МГ - 1 Мартинюк Максим Олегович 19 / 25 76
МГ - 1 Кошева Ірина Віталіївна 16 / 25 64
МГ-1 Майборода Анастасія Анатоліївна 24 / 25 96
МГ-1 Дорош Кристина Олександрівна 25 / 25 100
МГ-1 Рудика Анна Миколаївна 21 / 25 84
МГ-1 Стасюк Людмила Вікторівна 24 / 25 96
МГ-1 Найда Сергій Сергійович 25 / 25 100
Мг-1 Семеняга Павло Сегрійович 18 / 25 72
МГ-1 Жуков Павло Володимирович 18 / 25 72
МГ-1 Гарний Всеволод Володимирович 22 / 25 88
МГ-1 Гук Назар Анатолійович 21 / 25 84
МГ-1 Ярошенко Анастасия Александровна 22 / 25 88
МГ-1 Келя Вячеслав Аркадійович 25 / 25 100
МГ-1 Хмельницька Дар'я Юріївна 18 / 25 72
МГ-1 Риженко Євген Олександрович 25 / 25 100
МНЗ-1а Дроздова О.П. 21 / 25 84
МНЗ 1а Журавская Кристина Владимировна 19 / 25 76
МНЗ 1-а Доянов Дмитро Володимирович 21 / 25 84
МНЗ 1Г Лопушняк Виктор Сергеевич 19 / 25 76
МНЗ1 МК Інтролігатор О. А. 20 / 25 80
МНЗ1 мк Слободяник Катерина Леонідівна 19 / 25 76
Мнз1а Думенко Вероніка 17 / 25 68
МНЗ-1А Цимборська Т. 19 / 25 76
МНЗ-1А Мельник Інна Юріївна 22 / 25 88
МНЗ-1а Стойнов Иван Георгиевич 14 / 25 56
МНЗ-1а Кушнір Ярослав Олегович 23 / 25 92
МНЗ-1-а Дроздова П. 21 / 25 84
МНЗ-1а Катерло Олксандр Миколайович 23 / 25 92
Мнз1-а Станева Анастасия 15 / 25 60
МНЗ1Г Левчишина Надія Юріївна 11 / 25 44
Мнз1г Журавльов Дмитро Володимирович 18 / 25 72
МНЗ1г Пихтін Дмитро Сергійович 16 / 25 64
Мнз1г Богданевич людмила 23 / 25 92
Мнз-1г Утробин 14 / 25 56
Мнз-1г Гресько Виолетта 25 / 25 100
МНЗ-1г Довгалюк Дмитро Сергійович 20 / 25 80
МНЗ-1г Штокайло Роман Богданович 20 / 25 80
МНЗ-1К Халупа Дмитро Вікторович 23 / 25 92
МНЗ-1М Плотніков Денис Олекандрович 14 / 25 56
МНЗ1мк Середюк Світлана Леонідівна 15 / 25 60
МНЗ-1мк Савельева Екатерина Андреевна 18 / 25 72
МНЗ-1МК Швець Владислав Вячеславовыч 12 / 25 48
МНЗ-1мк Чихун Єлизавета Володимирівна 16 / 25 64
МНЗ-1МК Маковійчук Артем Борисович 18 / 25 72
МНЗ-1мк Юрьева Анастасия Юрьевна 16 / 25 64
МНЗ-1мк Шмаюн Віталій Володимирович 18 / 25 72
МНЗ-1мк Вершок Тетяна Олександрівна 18 / 25 72
МНЗ1-МК Маклигін Андрій Ігорович 23 / 25 92
МНЗ1МК Шевчук Марія Петрівна 25 / 25 100
МНЗ31Г Сташенко Олексій Олександрович 13 / 25 52
МНЗ-51к Прокоф'єва Ірина Георгіївна 20 / 25 80
мо-1 Стрельцов Дмитрий Владимирович 22 / 25 88
МО-1 Креминский Александр Борисович 19 / 25 76
МО-1 Иликчиев Олег Геннадиевич 23 / 25 92
МО-1 Булда Дар`я Володимирывна 25 / 25 100
МО-1 Тиченко Аліна Вікторівна 22 / 25 88
МО-1 Анчербак Дмитро Русланович 22 / 25 88
X
X

Модуль № 1.
Тема: Наука та наукові дослідження

Тематика питань тестової контрольної роботи

1). Визначення та поняття про науку.

2). Поняття теорії.

3). Поняття закону і закономірності.

4). Поняття проблеми, гіпотези, аксіоми, принципу, ідеї, категорії тощо.

5). Поняття методу, методики, методології.

6). Поняття наукової діяльності та наукового дослідження.

7). Визначення об’єкту і предмету дослідження.

8). Структура емпіричного і теоретичного рівнів дослідження: факти, припущення, ідеї, узагальнення тощо.

9). Етапи наукової діяльності.

10). Методи теоретичних досліджень: індукція, дедукція, аналіз, синтез.

11). Методи теоретичних досліджень: логічний, аксіоматичний, гіпотетичний, історичний.


Література

1). Хоменко Г.В., Бондаренко В.М. Методологія та організація наукових досліджень. Конспект лекцій. – Одеса: ТЕС, 2010. -91 с. (есть в библиотеке ОДЕКУ).

2). Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Л.: Ромус-Поліграф, 2002.- 128 c.

  http://www.info-library.com.ua/books-book-162.html

3). Огурцов А.Н. Основы научных исследований : Учеб.-метод. пособие. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2008. – 178 с. – На рус. яз.

4). Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту­дентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. — К.: Центр учбової літератури, 2010. — 352 с.

5). Романчиков В.І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 254 с.

6). Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник./ Г.С. Цехмістрова - Київ: Видавничий Дім „Слово”, 2004. - 240 с.

X